Numarul curent:    Metrologie nr.1/2010, An LVI, nr.1/2010

» vezi intreaga arhiva

PREZENTARE

De-a lungul celor 54 de ani de apariţie neîntreruptă sub diferite titula­turi, revista Metrologie a reprezentat singura publicaţie naţională destinată diseminării cunoştinţelor ştiinţifice şi rezultatelor practice din domeniul metro­lo­giei. Prin articolele publicate, a sprijinit dezvoltarea şi perfecţionarea activităţii de metrologie din România, a constituit principala referinţă biblio­grafică pentru asigurarea exactităţii şi legalităţii măsurărilor efectuate pentru desfăşurarea proceselor de producţie, realizarea şi controlul calităţii produselor, evaluarea şi monitorizarea calităţii mediului şi condiţiilor de muncă, diagnostic şi tratament medical etc. Au fost editate 323 numere sub titulaturile „Metrologia aplicată” (1954 – 1970 şi 1975–1989),  „Calitatea producţiei şi Metrologie” (1971 – 1974), „Calitate, Fiabilitate, Metrologie” (1990) şi, începând cu anul 1991, „Metrologie” (serie nouă). Tirajul revistei a variat între 125 şi 5000 de exemplare, asigurându-se în tot acest timp difuzarea de exemplare în străinătate, în cadrul schimbului de publicaţii.

Articolele şi celelalte materiale publicate de-a lungul anilor au prezentat rezultatele cercetărilor din cadrul Institutului Naţional de Metrologie, probleme legate de etalonarea şi verificarea mijloacelor de măsurare, precum supravegherea proceselor de producţie şi controlul calităţii, diverse aspecte referitoare la folosirea corectă a mijloacelor de măsurare, metode de prelucrare şi interpretare a rezultatelor măsurărilor, diverse aparate de măsurat şi control realizate în ţară şi străinătate, etaloane şi instalaţii de etalonare şi verificare, diverse activităţi şi publicaţii interne şi internaţionale din domeniul controlului calităţii şi metrologiei sau domenii conexe, probleme de metrologie legală etc.

De-a lungul apariţiei sale, revista naţională de metrologie a contribuit la intensificarea colaborării unor personalităţi de seamă ale ştiinţei româneşti cu cercetătorii din domeniul metrologiei şi cadre universitare recunoscute, pe fondul procesului de globalizare şi coagulare a tuturor resurselor pentru îmbunătăţirea exactităţii de măsurare, asigurarea comparabilităţii şi uniformităţii rezultatelor măsurărilor raportate în cele mai diverse sectoare de activitate economică şi socială respectiv, pentru racordarea tuturor valorilor etaloanelor de măsurare la referinţe recunoscute.

Colegiul ştiinţific reuneşte personalităţi de seamă ale Institutelor Naţionale de Metrologie din Europa, ale asociaţiei EURAMET, ale ştiinţei şi educaţiei din România, iar referenţii ştiinţifici de prestigiu reprezintă toate domeniile de măsurare ale metrologiei ştiinţifice, legale şi aplicate.

Publicaţia este structurată în patru capitole mari: Sinteze, Comunicări generale, Tehnica măsurării şi Informaţii - Evenimente.